гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
14.02.2024 г. – Честит Трифон Зарезан!
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
07.02.2024 г. – XII Международен винен конкурс в Бразилия „Brazil Wine Challenge 2024&am
Тържествено зарязване на лозята в Троянския манастир
15.01.2024 г. – Започна прием по две инвестиционни мерки
15.01.2024 г. – Нови насоки за производството на деалкохолизирани вина
12.01.2024 г. – Предстоящи през 2024 година изложени
10.01.2024 г. – Краен срок за подаване на декларации
03.01.2024 г. – Изменение на ЗНП „Мелник“

06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
Актове
Спецификации на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).

Актове за утвърждаване на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).Заявление ЗГУ "Тракийска низина Ейнджълс естейт".

Заявление ЗГУ "Тракийска низина - Миролио"
.

Заявление ЗНП "Нова Загора -Миролио".

Заявление за изменение на ЗГУ "Заявление за изменение на ЗГУ "Дунавска Равнина"  - дата на публикуване 18.10.2022 г.

„С Акт за утвърждаване № РД 18-1/11.07.2022 г. на министъра на земеделието е изменен Акт за утвърждаване на вино със ЗНП „Нова Загора“. Изменената спецификация на продукта е публикувана на интернет сайта на ИАЛВ в секцията „Нормативна уредба“, Раздел „Актове“, „Спецификации на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).
Дата на публикуване 30.12.2022 г.“„С Акт за утвърждаване № РД 09-379/28.03.2023 г. на министъра на земеделието е изменен Акт за утвърждаване на вино със ЗГУ (Традиционно наименование „Регионално вино“) „Дунавска равнина“. Изменената спецификация на продукта е публикувана на интернет сайта на ИАЛВ в секцията „Нормативна уредба“, Раздел „Актове“, „Спецификации на вина със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ).
Дата на публикуване - 12.06.2023 г.

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067