гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
20 % по-висок добив от грозде очакваме тази година
Важно за клиентите на Изпитвателна лаборатория - София
На вниманието на земеделските стопани
Среща с лозаро-винарския сектор
Два према по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ стартират в ДФЗ
Предложение за домакинство на международен форум на OIV в България
XIX Генерална асамблея на OIV
България ще внесе предложение за домакинство на повече форуми, свързани с лозаро-винарството в нашия
Регистриране на продукти с ГУ в Международния регистър на Женевския акт
Анализ на ситуацията на винения пазар от CEEV
Писмо от CEEV до членовете на комисията на ЕП
ПРЕДСТАВЯНЕ НА АМПЕЛОГРАФСКА КНИГА ПО ПРОЕКТ “VineSOS”
Традиционен предвеликденски форум „Да! На българската храна“
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР
Изменение на Акт за утвърждаване № РД 18-1/15.01.2021 г. 
ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ!
ЧЕСТИТ 3-ТИ МАРТ!
Удължаване на срока на мярка „Информиране в държавите членки“
Прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“
Ритуално зарязване на лозя
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
ВАЖНО!!! ПРИЕМ ПО МЕРКИ
 
Прием по мерки „ Информиране в държавите членки“ и „Кризисно съхранение на вино“ от „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.“


Уважаеми винопроизводители и гроздопроизводители,
 
В периода 15 - 24 февруари 2021 г. ще се приемат заявления по мярка „Информиране на държавите членки“. Мярката е предназначена за повишаване на информираността по отношение на отговорното потребление на вино и на системата за качество на вино на ЕС – характерни особености на вина със Защитено наименование на произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ), дължащи се на специфичната географска среда и произход. Възможно е участието и по двете дейности.
 
Допустимите кандидати са професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор с не по-малко от две годишна история, организации на винопроизводители и асоциации на организации на винопроизводители, междупрофесионални организации, и публичноправни организации, когато не са единствени бенифициери на помощта.
 
Бюджетът по дадената мярка за 2021 г. е 5 058 166,40 лева, като се предвижда 70 % помощ от ЕС и 10% държавна помощ за производителите. Държавната помощ не се предоставя за проекти за вина без ЗНП и ЗГУ. Максималното подпомагане за един проект е 700 000 лева годишно и 2 млн. за тригодишен период. Допустими са авансово плащане до 80 % от стойността на проекта и междинни плащания. Срокът за изпълнение на проекта не може да надхвърля 3 години, като се разделя на един, два или три периода.
 
Заявления за подпомагане по мярка „Информиране в държавите членки“ се подават в Държавен Фонд  „Земеделие“.
 

В периода от 01 – 12 март 2021 г. могат да бъдат подавани заявления по мярка „Кризисно съхранение на вино“.
 
 
Бюджетът, предвиден по тази мярка за 2021 година е 5 млн. лева, а размерът на финансовата помощ е 7 ст. на литър вино, складирано за 1 месец.
 

„Кризисно съхранение на вино“ представлява съхранение в данъчни складове или обекти за производство на вино на временното оттеглено от пазара вино. Мярката се прилага за вина, предназначени за съхранение поради липса на възможност за търговска реализация.
 
Целта на мярката е да се осигури икономическа подкрепа на винопроизводителите, които поради извънредната пазарна ситуация,  резултат от пандемията от Covid 19, няма да могат да реализират произведеното вино.
 
Помощта се предоставя за съхранявани партиди вино в период от 16 октомври 2020 г. до 20 септември 2021 г. Допустимо е авансово плащане – 100 % от помощта, при което периодът на съхранение може да бъде до 31 декември 2021 г.
 

В случай на наличен бюджет може да бъде проведен втори прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“ от 1 до 11 юни 2021 г. Заповедта за този прием ще бъде публикувана до 29 май на официалната интернет страница на Държавен Фонд „Земеделие“.
 
Заявления за подпомагане по мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подават в Държавен Фонд  „Земеделие“.
 
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067