гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
16.05.2024 г. - Експериментално поле с лозови насаждения  на ИАЛВ
16.05.2024 г. - Конференция с представители на ЕК относно географските указания
16.05.2024 г. - Отворен прием за кандидатстване по интервенцията за застраховане на винени лозя
02.05.2024 г. - Състояние на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.
12.04.2024 г. - Министерска среща в Италия по случай стогодишнината на OIV
14.03.2024 г. - Български вина, отличени в конкурса „Mundus Vini 2024”
13.03.2024 г. – „Провайн“
07.03.2024 г. – Експериментално поле за застрашените традиционни сортове лозя
19.02.2024 г. – 62-ро издание на Международното изложение „АGRA 2024“
14.02.2024 г. – Честит Трифон Зарезан!
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
07.02.2024 г. – XII Международен винен конкурс в Бразилия „Brazil Wine Challenge 2024&am
01.02.2024 г. - Тържествено зарязване на лозята в Троянския манастир
15.01.2024 г. – Започна прием по две инвестиционни мерки
15.01.2024 г. – Нови насоки за производството на деалкохолизирани вина
12.01.2024 г. – Предстоящи през 2024 година изложени
10.01.2024 г. – Краен срок за подаване на декларации
03.01.2024 г. – Изменение на ЗНП „Мелник“

06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
Предстои обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
 
Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
Проектът е изготвен на база въведените от Европейската комисия  временни извънредни мерки за смекчаване на негативния икономически ефект върху сектора от множеството неблагоприятни обстоятелства през последните 3 години. Добрата реколта на винено грозде през 2022 г. в страните от ЕС също е предпоставка за настоящата ситуация, тъй като произведеното вино е в количества, които трудно намират пазарна реализация към настоящия момент, а натрупаните запаси от предходните години допълнително затрудняват операторите в сектора.
Промените в наредбата са насочени към осигуряване на извънредно подпомагане в лозаро-винарския сектор и предоставяне на възможност за преодоляване на икономическия дисбаланс, възникнал в резултат на събитията през последните години.
Включените мерки, подлежащи на промени са – прилагане на мярката „Събиране на реколтата на зелено“ през финансова 2023 г. и увеличаване на интензитета на подпомагането по мерките от програмата за дейности, които са договорени в периода 16 октомври – 31 декември 2022 г., чието изпълнение започва през 2023 г. 
Мярката „Събиране на реколтата на зелено“ ще бъде със срок за подаване на заявленията за подкрепа до 31 юли, като предвидената финансовата помощ е в размер на 60 % от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията.
Предвидено е увеличение по отделните мерки от Програмата, както следва: за „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – 80 на сто от одобрените разходи, за „Инвестиции в предприятия“ – 60 на сто от одобрените разходи; за „Популяризиране в трети държави“ – 60 на сто от одобрените разходи, като помощта може да бъде допълнена с 20 на сто от одобрените разходи държавна помощ и за „Информиране в държавите членки“ – 60 на сто от одобрените разходи, като помощта също може да бъде допълнена с 20 на сто от одобрените разходи държавна помощ.
Финансирането на мерките от Националната програма ще бъде в рамките на определения по нея бюджет.
Проектът на наредбата е публикуван за обществена консултация на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации.
Крайният срок за предоставяне на предложения от страна на заинтересованите лица е до 13 юли 2023 г.
 
Може да намерите целия пакет с документи в сайта на Министерството, секция „Нормативни актове“, раздел „Проекти на нормативни актове“, както и на посочения линк:
 
https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-izmenenie-i-doplneni290623/
 
 
 
 
 

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067