гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
16.05.2024 г. - Експериментално поле с лозови насаждения  на ИАЛВ
16.05.2024 г. - Конференция с представители на ЕК относно географските указания
16.05.2024 г. - Отворен прием за кандидатстване по интервенцията за застраховане на винени лозя
02.05.2024 г. - Състояние на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.
12.04.2024 г. - Министерска среща в Италия по случай стогодишнината на OIV
14.03.2024 г. - Български вина, отличени в конкурса „Mundus Vini 2024”
13.03.2024 г. – „Провайн“
07.03.2024 г. – Експериментално поле за застрашените традиционни сортове лозя
19.02.2024 г. – 62-ро издание на Международното изложение „АGRA 2024“
14.02.2024 г. – Честит Трифон Зарезан!
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
07.02.2024 г. – XII Международен винен конкурс в Бразилия „Brazil Wine Challenge 2024&am
01.02.2024 г. - Тържествено зарязване на лозята в Троянския манастир
15.01.2024 г. – Започна прием по две инвестиционни мерки
15.01.2024 г. – Нови насоки за производството на деалкохолизирани вина
12.01.2024 г. – Предстоящи през 2024 година изложени
10.01.2024 г. – Краен срок за подаване на декларации
03.01.2024 г. – Изменение на ЗНП „Мелник“

06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
 
            На вниманието на винопроизводителите,
 
         С Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. бяха изменени някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. във връзка с лозаро-винарския сектор.
         Въведено беше задължението за вината с намалено алкохолно съдържание и с частично намалено алкохолно съдържание, които имат действително алкохолно съдържание в обемни проценти под 10 %, да се посочва датата на минимална трайност, а за всички лозаро-винарски продукти да се посочват списъкът на съставките и обявяването на хранителната стойност.
          Следователно за обявяването на хранителните стойности обикновено се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2011/1169, с изключение на конкретното правило, определено в Регламент (ЕС) № 1308/2013, относно възможното използване на електронни средства за предоставяне на задължителна информация, която задължава във всеки един случай да се предостави информацията за енергийната стойност на физическия етикет.
          За списъка на съставките основното законодателство, което се прилага, е както следва:
            a) Общи правила: съответните разпоредби в чл. 18 и чл. 20 от Регламент (ЕС) 2011/1169 и съответните Приложения (VI, VII);
            б) Специфични правила за виното: Делегиран регламент (ЕС) 2019/33, нов чл. 48а;
            в) Етикетиране на алергенни вещества: чл. 21 от Регламент (ЕС) 2011/1169 (Етикетиране на определени вещества или продукти, причиняващи алергии или непоносимост) и чл. 41 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 и Приложение I (етикетиране на алергенни вещества).
 
            Списъкът със съставки се изписва в низходящ ред, според количеството им:
        1. Терминът „грозде“ се използва, за да се посочи, че гроздето и/или гроздовата мъст се използват като суровини за производството на лозаро-винарски продукти.
        2. Терминът „концентрирана гроздова мъст“ се използва, за да се посочи, че „концентрирана гроздова мъст“ и/или „ректифицирана концентрирана гроздова мъст“ се използват за производството на лозаро-винарски продукти.
        3. Енологичните съединения, техните категории, имена и Е номера, които могат да бъдат посочени в списъка на съставките, са помощните средства за обработка, причиняващи алергии или непоносимост, и добавките, посочени в Приложение I, част A, таблица 2 от делегирания регламент ( ЕС) 2019/934.
        4. Без да се засяга чл. 41, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33, термините, които трябва да се използват за обозначаване на енологичните съединения в списъка на съставките, когато те са обозначени със специфичното им наименование, са посочените в колона 1 на таблица 2 на част А от Приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2019/934.
        5. Добавките в категориите „регулатори на киселинността“ и „стабилизиращи агенти“, които са сходни или взаимнозаменяеми, могат да бъдат посочени в списъка на съставките, като се използва изразът „съдържа … и/или“ и включват не повече от три съставки, когато поне една присъства в крайния продукт.
       6. Посочването на добавките, попадащи в категорията „опаковъчни газове“ в списъка на съставките, може да бъде заменено със специфичното „Бутилирано в защитна атмосфера“.
       7. Добавянето на тиражен ликьор и експедиционен ликьор към лозаро-винарски продукти може да бъде обозначено със специфичните данни „тиражен ликьор“ и „експедиционен ликьор“, самостоятелно или придружени, в скоби, от списък на техните съставки, както е посочено в Приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2019/934.;
        8. Употребата на дрожди не е необходимо да бъде изписвана на етикета.
 
            Очаква се тези промени да бъдат окончателно гласувани месец юли, след което ще бъде публикувана категорична информация относно етикетирането на вината.
            Приложението им ще се осъществява след 8 декември 2023 г.
 

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067