гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
10.10.2023 г. - Новият лозарския регистър и информационна система за поддържане му
27.09.2023 г. - Заместник-министър Тошев представи новия лозарски регистър
25.09.2023г.– Изтегляне от продажба на предлагано в магазините на Kaufland България бяло винo
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.
20.04.2023 г. - Нова финансова възможност по Националния план за възстановяване и устойчивост
17-ти Великденски форум от Националната кампания „Да! На българската храна“
Проект на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните
23.03.2023 г. - Заседание на Изпълнителния комитет на OIV
Среща с д-р Джон Баркър, кандидат за Генерален директор на OIV
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
 
            На вниманието на винопроизводителите,
 
         С Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. бяха изменени някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. във връзка с лозаро-винарския сектор.
         Въведено беше задължението за вината с намалено алкохолно съдържание и с частично намалено алкохолно съдържание, които имат действително алкохолно съдържание в обемни проценти под 10 %, да се посочва датата на минимална трайност, а за всички лозаро-винарски продукти да се посочват списъкът на съставките и обявяването на хранителната стойност.
          Следователно за обявяването на хранителните стойности обикновено се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2011/1169, с изключение на конкретното правило, определено в Регламент (ЕС) № 1308/2013, относно възможното използване на електронни средства за предоставяне на задължителна информация, която задължава във всеки един случай да се предостави информацията за енергийната стойност на физическия етикет.
          За списъка на съставките основното законодателство, което се прилага, е както следва:
            a) Общи правила: съответните разпоредби в чл. 18 и чл. 20 от Регламент (ЕС) 2011/1169 и съответните Приложения (VI, VII);
            б) Специфични правила за виното: Делегиран регламент (ЕС) 2019/33, нов чл. 48а;
            в) Етикетиране на алергенни вещества: чл. 21 от Регламент (ЕС) 2011/1169 (Етикетиране на определени вещества или продукти, причиняващи алергии или непоносимост) и чл. 41 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 и Приложение I (етикетиране на алергенни вещества).
 
            Списъкът със съставки се изписва в низходящ ред, според количеството им:
        1. Терминът „грозде“ се използва, за да се посочи, че гроздето и/или гроздовата мъст се използват като суровини за производството на лозаро-винарски продукти.
        2. Терминът „концентрирана гроздова мъст“ се използва, за да се посочи, че „концентрирана гроздова мъст“ и/или „ректифицирана концентрирана гроздова мъст“ се използват за производството на лозаро-винарски продукти.
        3. Енологичните съединения, техните категории, имена и Е номера, които могат да бъдат посочени в списъка на съставките, са помощните средства за обработка, причиняващи алергии или непоносимост, и добавките, посочени в Приложение I, част A, таблица 2 от делегирания регламент ( ЕС) 2019/934.
        4. Без да се засяга чл. 41, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33, термините, които трябва да се използват за обозначаване на енологичните съединения в списъка на съставките, когато те са обозначени със специфичното им наименование, са посочените в колона 1 на таблица 2 на част А от Приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2019/934.
        5. Добавките в категориите „регулатори на киселинността“ и „стабилизиращи агенти“, които са сходни или взаимнозаменяеми, могат да бъдат посочени в списъка на съставките, като се използва изразът „съдържа … и/или“ и включват не повече от три съставки, когато поне една присъства в крайния продукт.
       6. Посочването на добавките, попадащи в категорията „опаковъчни газове“ в списъка на съставките, може да бъде заменено със специфичното „Бутилирано в защитна атмосфера“.
       7. Добавянето на тиражен ликьор и експедиционен ликьор към лозаро-винарски продукти може да бъде обозначено със специфичните данни „тиражен ликьор“ и „експедиционен ликьор“, самостоятелно или придружени, в скоби, от списък на техните съставки, както е посочено в Приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2019/934.;
        8. Употребата на дрожди не е необходимо да бъде изписвана на етикета.
 
            Очаква се тези промени да бъдат окончателно гласувани месец юли, след което ще бъде публикувана категорична информация относно етикетирането на вината.
            Приложението им ще се осъществява след 8 декември 2023 г.
 

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067