гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.
20.04.2023 г. - Нова финансова възможност по Националния план за възстановяване и устойчивост
17-ти Великденски форум от Националната кампания „Да! На българската храна“
Проект на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните
23.03.2023 г. - Заседание на Изпълнителния комитет на OIV
Среща с д-р Джон Баркър, кандидат за Генерален директор на OIV
24.02.2023 г. - „Златен ритон“ за четири вина от „Винария 2023“
14.02.2023 г. - ЧЕСТИТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН!
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА РЕКОЛТА ОТ ГРОЗДЕ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОБЛЕМ СЪС СТАЦИОНАРНИТЕ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ Е ОТСТРАНЕН И ТЕЛЕФОНИТЕ ВЕЧЕ РАБОТЯТ
17-ти Великденски форум от Националната кампания „Да! На българската храна“


На 29.03.2023 г. в гр. София се проведе Традиционният форум "Да! На българската храна„ в хотел "Маринела„. Темите, които бяха обсъдени по време на събитието, са свързани с предизвикателствата и мерките на правителството в подкрепа на земеделския бранш и хранително-вкусовата промишленост, както и политиките за насърчаване на родното производство на храни. Организатор на събитието бе медия "Стандарт„.

На срещата присъстваха представители на законодателната власт в лицето на министъра на икономиката и индустрията г-н Никола Стоянов, зам.-министъра на земеделието г-н Георги Събев, представители на изпълнителната власт – Комисията за защита на потребителите, Българската търговско-промишлена палата, БАБХ, ДФЗ и ИАЛВ, както и представители на браншовите организации.

Основната тема на дебат бе новата наредба за Централния регистър за проследимост на храните, предложена от министерството на земеделието. Внедряването на централен регистър за проследимост на храните е съществен елемент от проследимостта, предоставяйки необходимата информация за проследяване на безопасността на храните, защита на общественото здраве, гарантиране на съответствие с разпоредбите и управление на рисковете за безопасност, цените и инфлационните процеси в сектора. Създаването на регистъра, като система на проследяване, ще гарантира, че бизнес операторите произвеждат, обработват и дистрибутират хранителните продукти, в това число пресните плодове и зеленчуци, виното, спиртните напитки, останалите продукти по чл. 1 от Закона за виното и спиртните напитки, наричани по-нататък "храни„ и зърното по безопасен и прозрачен начин, поддържайки доверието на потребителите в доставките на храни на достъпни цени.

По време на закриването на събитието бяха обобщени трите основни акцента:
              - Продоволствената сигурност, която е под въпрос поради създаването на несъвършени подадминистративни актове.

     - Премахването на двойния стандарт в евросубсидирането.
                 - Нуждата от предвидимост за бизнеса от страна на държавата.

 

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067