гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.
20.04.2023 г. - Нова финансова възможност по Националния план за възстановяване и устойчивост
17-ти Великденски форум от Националната кампания „Да! На българската храна“
Проект на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните
23.03.2023 г. - Заседание на Изпълнителния комитет на OIV
Среща с д-р Джон Баркър, кандидат за Генерален директор на OIV
24.02.2023 г. - „Златен ритон“ за четири вина от „Винария 2023“
14.02.2023 г. - ЧЕСТИТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН!
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА РЕКОЛТА ОТ ГРОЗДЕ И ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА
ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОБЛЕМ СЪС СТАЦИОНАРНИТЕ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ Е ОТСТРАНЕН И ТЕЛЕФОНИТЕ ВЕЧЕ РАБОТЯТ
АКЦЕНТИ
21.09.2023г. - 19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
Уважаеми производители,            На 19.09.2023 г. е обнародвана в Държавен вестник Наредба № 14 от 11 септември 2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година. Н...
07.08.2023г. - 07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
              Уважаеми производители,         Министерството на земеделието и храните има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“, което ще се проведе в периода 10-12.03.2024 г. в гр. Дюселдорф, Федерална Република Германия.     &...
04.08.2023г. - 04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
            Уважаеми производители,             Информираме Ви, че на сайта на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е публикуван проект на „Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селскит...
25.07.2023г. - 24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
          Международната организация по лозата и виното (OIV) ежегодно организира Световния конгрес по лозата и виното. В периода 5-9 юни 2023 г. в гр. Херес де ла Фронтера, Кралство Испания се проведоха 44-тият Световен конг...
19.07.2023г. - 19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
             На вниманието на производителите,         От 18 юли 2023 г. влезе в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (...
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .... Напред Последна
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067