125 Tsarigradsko shose blvd., bl. 1, 3rd floor, Sofia, Bulgaria
tel.: 9708 111, fax: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
ACCENTS
ИАЛВ с нова Интернет страница ...


Заявление за засаждане на нови лозя
 Заявление за предоставяне на право на засаждане от Националния резерв
 Заявление за регистрация на лозарско стопанство
 Заявление за промяна в структурата на лозарското стопанство

Приложение: Таблица с описание на заявените имоти за промяна в структурата на лозарското стопанство

 Заявление за промяна във вписани в лозарския регистър обстоятелства

Приложение: Техническа справка за производствен обект

 Вписване в лозарския регистър на гроздо/винопроизводители
 Издаване на Сертификат за безопасност на вино
 

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2013 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067