125 Tsarigradsko shose blvd., bl. 1, 3rd floor, Sofia, Bulgaria
tel.: 9708 111, fax: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
ACCENTS
ИАЛВ с нова Интернет страница ...
Инструкции / Указания
Заповед No РД 12-247/02.06.2010 г. за утвърждаване инструкцията за организацията на деловодната дейност и документооборота в ИАЛВ

Инструкция за организацията на деловодната дейност и документооборота в ИАЛВ

Тарифа за таксите
, които се събират в ИАЛВ
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2013 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067