гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Дежурни телефони
Втори прием по мярка "Инвестиции в предприятия"
ВАЖНО!!! До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления по мярка „Застраховане на реколта
ВАЖНО!!! До 5 юни 2020 г. продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“
На вниманието на производителите в лозаро-винарския сектор
Прием по мярка „Застраховане на реколтата“
Предложения на ЕК във връзка с Covid-19
Мерки срещу разпространение на COVID-19
На международно ниво ще се популяризира лозаро-винарският сектор в България и региона на Балканите
ВИНАРИЯ 2020
Ритуал по зарязване на лозята, с. Карабунар
Ритуал по зарязване на лозята, с. Нисово
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Резолюции OIV
Индикативен график за прием 2020
ВАЖНО: на вниманието на вино- и гроздопроизводителите
„VineSOS“ – защита на местните сортове лози
Конференция „Българското вино в XXI век“
Среща с гроздо- и винопроизводители в гр. Силистра
Сътрудничество с Република Узбекистан
АКЦЕНТИ
ИАЛВ прекратява приема на заявления за участие по мярка „Инвестиции в предприятия“ от На
На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г., чл.8, във връзка с чл.7, ал.1, т.1 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), както и взето решение на заседание, провело за на 03.09.2014 г., на Постоянната работна група за оперативно решаване на текущи в...
Безпроблемно протичане на гроздоберна кампания 2014 г.
По време на гроздоберна кампания 2014 г., служители на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) съвместно със служители на дирекция „Специализирани полицейски сили“ към Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерство на вътрешните работи, ще извършват координирани действия и ще си сътрудничат с цел безпроблемното протичане на гроздоберната кампания....
02.09.2014г. - Държавен фонд „Земеделие” изплати над 5 500 000 лева по мярка „Престр
Средствата са изплатени на кандидати, подали заявки за авансово плащане, след сключване на договори по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г., съобщиха от ДФЗ.   Заявките за авансово плащане, придружени с банкови гаранции, се подаваха от 21 до 31 юли 2014 г. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, предвидена...
Официално откриване на гроздоберна кампания 2014 г.
„Пазарът на вино няма да се повлияе от неблагоприятните климатични условия“. Това каза министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на тържественото откриване на гроздобера в село Черногорово, област Пазарджик. Министърът отбеляза, че очакваната реколта от грозде тази година е около 200 000 тона, от които ще бъдат произведени близо 140 млн. литра вино. От януари  2014 г. до края н...
Международно изложение за храни и напитки FOODEX JAPAN 2015
В Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) постъпи, чрез Министерство на икономиката и енергетиката, писмо от Посолството на Република България в Токио, в което информират за проявен значителен интерес от страна на български винопроизводители за установяване на контакти с японски вносители на вина в следствие на отправено запитване от компанията "Ocean Project LLC". В тази връзка е предложено да се организира участи...
Първа Назад ....  41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54  Напред Последна
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067