гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Удължен срок за подаване на документи по извънредната финансова помощ
Договорени са условията за прием през септември по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Н
Извънредна финансова помощ за лозаро-винарския сектор за площи с винено грозде
Единадесето издание на Балканския международен винен фестивал 
НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
Предоставяне на държавна помощ: „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за пре
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ 
Предоставяне на държавна помощ: „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за
ВАЖНО! ИЗМЕНЕНИ УКАЗАНИЯ 2022 - COVID мерки
Официално откриване на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ
ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Удължаване на срока на валидност за нови насаждения или за презасаждане
Традиционно зарязване на лозята в град Плевен
ЧЕСТИТ ТРИФОНОВДЕН!
Удължаване на срока за подаване на декларации за произведени количества вино и мъст
Зов за помощ!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Програма за местни традиционни и регионални традиционии продукти за периода 2021-2023 г.
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
АКЦЕНТИ
Прекратява се приема на документи за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени л
На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.  и със заповед  на изпълнителния директор на ИАЛВ инж. Красимир Коев се прекратява приема на документи за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" по Националната програма за подпомагане на лозаро-вин...
Възможности за български винопроизводители и производители на алкохолни напитки за навлизане на инди
Във връзка с получено писмо от Службата за търговско-икономическите въпроси в гр. Делхи, Индия към Посолството на Република България в Делхи, прилагаме анализ на възможностите за български винопроизводители и производители на алкохолни напитки за навлизане на индийския пазар. Възможности за български винопроизводители и производители на алкохолни напитки за навлиза...
Списък на класифицираните винени сортове лози
Със Заповед № РД 09-657/14.10.2014 г. на министъра на земеделието и храните е утвърден списъка на класифицираните винени сортове лози.   Списъкът може да намерите на Интернет страницата на ИАЛВ в раздел „Лозарски регистър“, под-раздел „Списък на класифицираните винени сортове лози по лозарски райони и лозарски зони в ЕС“....
Важно !
Във връзка със стартиране на новата финансова година от 16.10.2014 г., Изпълнителна агенция по лозата и виното продължава приема на заявления за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ от Наредба № 2 от 04.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. и стартира прием на заявления за участие по мярка &b...
Специален доклад от Европейската сметна палата относно изпълнението на мерките за инвестиции и попул
Специален доклад от Европейската сметна палата относно изпълнението на мерките за инвестиции и популяризиране на вина по националните програми за подпомагане на сектора....
Първа Назад ....  51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65  Напред Последна
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067