гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Удължаване на срока за подаване на декларации за произведени количества вино и мъст
Зов за помощ!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Програма за местни традиционни и регионални традиционии продукти за периода 2021-2023 г.
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
На вниманието на гроздопроизводителите и винопроизводителите
Днес, 26 ноември 2021 г. изтича срокът за кандидатстване за Ковид мярката
От 8 ноември стопаните могат да подават заявления за Ковид помощ
Генерална асамблея на OIV
Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19
МЗХГ и OIV подписаха декларация за развитие на двустранно партньорство
20 % по-висок добив от грозде очакваме тази година
Важно за клиентите на Изпитвателна лаборатория - София
На вниманието на земеделските стопани
Среща с лозаро-винарския сектор
Два према по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ стартират в ДФЗ
Предложение за домакинство на международен форум на OIV в България
XIX Генерална асамблея на OIV
България ще внесе предложение за домакинство на повече форуми, свързани с лозаро-винарството в нашия
Регистриране на продукти с ГУ в Международния регистър на Женевския акт
АКЦЕНТИ
Образци на документи относно повишаване на естественото алкохолно съдържание
Във връзка със заповед № РД 12-304/12.09.2014 г., с която се разрешава повишаването на естественото алкохолно съдържание по обем на прясно грозде, гроздова мъст, гроздова мъст в процес на ферментация, младо вино в процес на ферментация и вино за винарската 2014 г., са утвърдени образци на документи по чл. 63, ал. 1 и чл. 64 от Закона за виното и спиртните напитки, а именно: Заявление за извършване на манипулации по п...
Повишаване на естественото алкохолно съдържание
На основание чл. 58, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки и във връзка с Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007, както и със Заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ, се разрешава повишаването на естественото алкохолно съдърж...
11.09.2014г. - Мярка "Събиране на реколта на зелено" се обявява за неприложима за винарската 2014 г.
Със заповед на министърa на земеделието и храните на основание чл. 50, ал.3, т. 2 от Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г., Мярка „Събиране на реколта на зелено“ се обявява за неприложима за винарската 2014 г. ...
Професионална дегустация на български вина в дегустационна зала на ИАЛВ
На 12.09.2014 г. в дегустационна зала на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) ще се проведе професионална дегустация от г-н Робърт Хайк – водещ американски винен експерт, който ще има възможност да се запознае с по-широк кръг продукти на възможно повече български винопроизводители. Целта на форума е разширяване присъствието на български вина на пазара на САЩ. Събитието се провежда по инициатива на ИАЛВ съвместно с представители на...
ИАЛВ прекратява приема на заявления за участие по мярка „Инвестиции в предприятия“ от На
На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г., чл.8, във връзка с чл.7, ал.1, т.1 от Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), както и взето решение на заседание, провело за на 03.09.2014 г., на Постоянната работна група за оперативно решаване на текущи в...
Първа Назад ....  49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62  Напред Последна
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067