гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
10.10.2023 г. - Новият лозарския регистър и информационна система за поддържане му
27.09.2023 г. - Заместник-министър Тошев представи новия лозарски регистър
25.09.2023г.– Изтегляне от продажба на предлагано в магазините на Kaufland България бяло винo
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.
20.04.2023 г. - Нова финансова възможност по Националния план за възстановяване и устойчивост
17-ти Великденски форум от Националната кампания „Да! На българската храна“
Проект на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните
23.03.2023 г. - Заседание на Изпълнителния комитет на OIV
Среща с д-р Джон Баркър, кандидат за Генерален директор на OIV
АКЦЕНТИ
28.06.2023г. - 27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
              На вниманието на винопроизводителите,            С Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. бяха изменени някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. във връзка с лозаро-винарския сектор.    ...
15.06.2023г. - 15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
             В периода 5-9 юни 2023 г. се проведоха 44-тият Световен конгрес по лозата и виното и 21-та Генерална асамблея на Международната организация по лозата и виното (OIV) в гр. Херес де ла Фр...
16.05.2023г. - 16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
            Министерството на земеделието ще проведе информационни срещи за запознаване на гроздопроизводителите с възможностите за подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план. Срещите ще бъдат организирани както следва:   На 18-ти май 2023 г. в гр. Велико Търново от 13:00 часа, залата към областна дирекция на ДФ „Земеделие“ на ул. Никола Габровски № 71....
16.05.2023г. - 15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

            Уважаеми гроздопроизводители, уведомяваме Ви, че е определен максимално допустим размер от 3 705,17 лв. на застрахователното обезщетение за хектар на финансовата 2023 г. по мярка „Застраховане на реколтата“. Заповедта е публикувана на сайта и на Министерството на земеделиет...
04.05.2023г. - 03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.
       Международната организация по лозата и виното (OIV) е междуправителствена организация с научно-технически характер , която развива дейност в областта на лозарството и винарството, напитките на винена основа, десертното грозде, сушеното грозде и други лозаро-винарски продукти.   ...
Първа Назад  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  .... Напред Последна
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067