гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
На вниманието на вино- и гроздопроизводителите
Откриване на краткосрочна финансова линия за закупуване на торове
От 26 октомври се отваря втори прием по de minimis 
Гроздоберна кампания 2020 г.
Информация за подаване на заявления за авансово плащане по "Инвестиции в предприятия"
Осигурени 4 извънредни мерки за вино- и гроздопроизводителите
От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2
Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Българска изба в топ 50 на Света
Дежурни телефони
Втори прием по мярка "Инвестиции в предприятия"
ВАЖНО!!! До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления по мярка „Застраховане на реколта
ВАЖНО!!! До 5 юни 2020 г. продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“
На вниманието на производителите в лозаро-винарския сектор
Прием по мярка „Застраховане на реколтата“
Предложения на ЕК във връзка с Covid-19
Мерки срещу разпространение на COVID-19
На международно ниво ще се популяризира лозаро-винарският сектор в България и региона на Балканите
ВИНАРИЯ 2020
Ритуал по зарязване на лозята, с. Карабунар
АКЦЕНТИ
06.02.2018г. - ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!!
За целите на контрола, Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) поддържа лозарски регистър, в който се вписват гроздопроизводителите...
19.01.2018г. - Откриване "Зелена седмица Берлин 2018"
Министърът на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов, зам.-министърът на земеделието, храните и горите – д-р Цветан Димитров и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното – инж. Красимир Коев присъстват на Международно изложение “Зелена седмица Берлин” 2018. Традиционно страната ни се представя с национален щанд. Тази година като ст...
08.01.2018г. - На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
На 15 януари изтича срокът за подаване на декларациите за реколта от грозде за текущата винарска година и декларациите за произведени количества вино и мъст от последна реколта, съгласно чл. 42 и съответно - чл. 43 от Закона за виното и спиртните напитки. Декларация за реколта от грозде не подават производители, чиято реколта е изцяло предназначена за консумация в непреработен вид, за ...
28.12.2017г. - На вниманието на всички вино- и гроздопроизводители!
Съгласно Заповед № РД09-976 от 21.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, Ви уведомяваме, че определената цена на килограм винено грозде, която да се прилага при изчисляване на размера на паричното обезщетение за загуба на доход за заявления, подадени през финансо...
22.12.2017г. - Важно! Информация за лозарския регистър
За целите на контрола Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) поддържа лозарски регистър, в който се вписват гроздопроизводителите, лозарските стопанства, винопроизводителите и оцетопроизводителите с техните производствени обекти. Досиетата на гроздопроизводителите и производствените досиета на вино- и оцетопроизводителите са част от ло...
Първа Назад ....  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33  .... Напред Последна
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067