гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Удължаване на срока за подаване на декларации за произведени количества вино и мъст
Зов за помощ!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Програма за местни традиционни и регионални традиционии продукти за периода 2021-2023 г.
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
На вниманието на гроздопроизводителите и винопроизводителите
Днес, 26 ноември 2021 г. изтича срокът за кандидатстване за Ковид мярката
От 8 ноември стопаните могат да подават заявления за Ковид помощ
Генерална асамблея на OIV
Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19
МЗХГ и OIV подписаха декларация за развитие на двустранно партньорство
20 % по-висок добив от грозде очакваме тази година
Важно за клиентите на Изпитвателна лаборатория - София
На вниманието на земеделските стопани
Среща с лозаро-винарския сектор
Два према по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ стартират в ДФЗ
Предложение за домакинство на международен форум на OIV в България
XIX Генерална асамблея на OIV
България ще внесе предложение за домакинство на повече форуми, свързани с лозаро-винарството в нашия
Регистриране на продукти с ГУ в Международния регистър на Женевския акт
АКЦЕНТИ
Работна среща по повод предстоящата гроздоберна кампания се проведе в ИАЛВ
Днес, 21 юли 2014 г., в централно управление на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) се проведе работна среща по повод предстоящата гроздоберна кампания. На нея присъстваха изпълнителният директор и главният секретар на ИАЛВ, представители на всички териториални звена на Агенцията, председателят на Националната лозаро-винарска камара, представители на Регионалните лозаро-винарски камари, както и представители от лозаро-винарския бранш....
21.07.2014г. - Бизнес форум за българското вино се проведе в гр. Пекин, Китайска Народна Република
В периода 15 – 20 юли 2014 г. в гр. Пекин, Китайска Народна Република (КНР) се проведе Бизнес форум „Българското вино в Китай” и Семинар на тема „Организиране на винени турове в България”, на които участие от българска страна взе изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) инж. Красимир Коев. На форума бяха поканени да вземат участие вносители на вино и китайски туристически компани...
ИАЛВ стартира прием на заявления за участие по мярка „Инвестиции в предприятия” от Нацио
Със Заповед на министъра на земеделието и храните бе определен състава на Работната група за разглеждане на постъпили инвестиционни проекти по мярка „Инвестиции в предприятия” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018.   Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) стартира прием на заявления за участие по мярката, като образци на пълнат...
08.07.2014г. - ИАЛВ стартира прием на заявления по мярка „Популяризиране на пазарите на трети дър
Със Заповед на министъра на земеделието и храните бе определена Комисия за оценка и подбор (КОП) за разглеждане и оценяване на подадени промоционални проекти по мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018.   Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) стартира прием на заявления за участие по мяр...
ВАЖНО - Извеждане под наблюдение на вторични продикти 2013/2014 г.
Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) Ви информира, че срокът попълване и подаване в Териториалните звена на ИАЛВ на декарациите за извеждане под наблюдени...
Първа Назад ....  52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62  Напред Последна
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067