гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Гроздоберна кампания 2020 г.
Информация за подаване на заявления за авансово плащане по "Инвестиции в предприятия"
Осигурени 4 извънредни мерки за вино- и гроздопроизводителите
От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2
Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Българска изба в топ 50 на Света
Дежурни телефони
Втори прием по мярка "Инвестиции в предприятия"
ВАЖНО!!! До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления по мярка „Застраховане на реколта
ВАЖНО!!! До 5 юни 2020 г. продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“
На вниманието на производителите в лозаро-винарския сектор
Прием по мярка „Застраховане на реколтата“
Предложения на ЕК във връзка с Covid-19
Мерки срещу разпространение на COVID-19
На международно ниво ще се популяризира лозаро-винарският сектор в България и региона на Балканите
ВИНАРИЯ 2020
Ритуал по зарязване на лозята, с. Карабунар
Ритуал по зарязване на лозята, с. Нисово
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Резолюции OIV
АКЦЕНТИ
28.02.2019г. - Световни новини - Сектор "Вино" - 28 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 28 февруари 2019 г. ...
27.02.2019г. - Световни новини - Сектор "Вино" - 27 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 27 февруари 2019 г. ...
26.02.2019г. - Световни новини - Сектор "Вино" - 26 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 26 февруари 2019 г. ...
25.02.2019г. - Световни новини - Сектор "Вино" - 25 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 25 февруари 2019 г. ...
22.02.2019г. - Световни новини - Сектор "Вино" - 22 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 22 февруари 2019 г. ...
Първа Назад  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  .... Напред Последна
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067