гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
10.10.2023 г. - Новият лозарския регистър и информационна система за поддържане му
27.09.2023 г. - Заместник-министър Тошев представи новия лозарски регистър
25.09.2023г.– Изтегляне от продажба на предлагано в магазините на Kaufland България бяло винo
19.09.2023 г. – Наредба за подпомагане в лозаро-винарския сектор
07.08.2023 г. - Участие в Международното изложение за вино „Провайн 2024“
04.08.2023 г. - Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ
24.07.2023 г. - Благодарствено писмо от Посолството на Нова Зеландия
19.07.2023 г. - Прием на заявления по мярката „Събиране на реколтата на зелено“
30.06.2023 г. - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г.
27.06.2023 г. - Нови изисквания относно етикетирането на вината
15.06.2023 г. - Нов Генерален директор на OIV
16.05.2023 г. - Подпомагане по еко-схемите от Стратегическия план
15.05.2023 г. - Застрахователно обезщетение за 2023 година

03.05.2023 г. - Международнен курс по ампелофиграфия 2023 г.
20.04.2023 г. - Нова финансова възможност по Националния план за възстановяване и устойчивост
17-ти Великденски форум от Националната кампания „Да! На българската храна“
Проект на Наредба за Централния регистър за проследимост на храните
23.03.2023 г. - Заседание на Изпълнителния комитет на OIV
Среща с д-р Джон Баркър, кандидат за Генерален директор на OIV
АКЦЕНТИ
Прекратява се приема на документи за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени л
На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.  и със заповед  на изпълнителния директор на ИАЛВ инж. Красимир Коев се прекратява приема на документи за участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" по Националната програма за подпомагане на лозаро-вин...
Възможности за български винопроизводители и производители на алкохолни напитки за навлизане на инди
Във връзка с получено писмо от Службата за търговско-икономическите въпроси в гр. Делхи, Индия към Посолството на Република България в Делхи, прилагаме анализ на възможностите за български винопроизводители и производители на алкохолни напитки за навлизане на индийския пазар. Възможности за български винопроизводители и производители на алкохолни напитки за навлиза...
Списък на класифицираните винени сортове лози
Със Заповед № РД 09-657/14.10.2014 г. на министъра на земеделието и храните е утвърден списъка на класифицираните винени сортове лози.   Списъкът може да намерите на Интернет страницата на ИАЛВ в раздел „Лозарски регистър“, под-раздел „Списък на класифицираните винени сортове лози по лозарски райони и лозарски зони в ЕС“....
Важно !
Във връзка със стартиране на новата финансова година от 16.10.2014 г., Изпълнителна агенция по лозата и виното продължава приема на заявления за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“ от Наредба № 2 от 04.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 г. и стартира прием на заявления за участие по мярка &b...
Специален доклад от Европейската сметна палата относно изпълнението на мерките за инвестиции и попул
Специален доклад от Европейската сметна палата относно изпълнението на мерките за инвестиции и популяризиране на вина по националните програми за подпомагане на сектора....
Първа Назад ....  58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72  Напред Последна
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067