гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Награди „Златeн ритон“ на Винария 2018
Винария 2018
Откриване Винария 2018
Ритуално зарязване на лозята в лозовия масив на изба „Златен Рожен“
Ритуално зарязване на лозята по случай професионалния празник Трифон Зарезан
Честит професионален празник Трифон Зарезан!
Официално зарязване на лозята в с. Белоградец, Варненско
ВНИМАНИЕ!!! ВАЖНО!!!
Откриване "Зелена седмица Берлин 2018"
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
Мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя"

Заявление за издаване на удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“План за преструктуриране и конверсияИскане за удължаване на срока на издадено удостоверение за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“Заявление за издаване на удостоверение за приключени дейности по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя“Заявленията се попълват във връзка с изискванията на чл. 9, ал. 3, т. 1 (а) и (б) от Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

Уведомление за начало на изкореняване на лозови насаждения
Приложение - Таблица с описание на имота/ите, заявен/и за изкореняване


Заявление за начало на изкореняване на лозови насаждения
Приложение към заявление за начало на изкореняване на лозови насаждения


Заявление за начало на презасаждане
Приложение А - Таблица с описание на имота/ите, заявени за начало на презасажданеЗаявление за издаване на удостоверение за среден годишен добив и Приложение към него по реда на чл. 27 от Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

1. Заявление за издаване на удостоверение за среден годишен добив
2. Таблица с описание на имота/ите и декларирания добив от последните две винарски години преди изкореняване на лозовото насаждение

 

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067