гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Внедряването на модела CAF 
Програма за трансгранично сътрудничество
Инициатива „Сподели България“
Лозарите, преструктурирали масивите си през 2017 г., получиха над 43,5 млн. лева
ДФЗ одобри 86 проекта за преструктуриране и конверсия на лозя за финансовата 2018 г.
България с 58 спечелени медала на Concours Mondial de Bruxelles
Очаква се преработеното грозде за вино през тази година да бъде над 200 000 тона
Министър Порожанов ще открие гроздоберна кампания 2017 
Фестивал на виното в град Бургас
IV-ти Черноморски Винен Форум
13.10.2017 г. - Обява за "Главен експерт" в Дирекция АПОФСД

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозта и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

13.10.2017 г. - Обява
13.10.2017 г. - Заявление за участие в конкурса
13.10.2017 г. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
24.10.2017 г. - Списък на допуснатите и недопуснати кандидати
08.11.2017 г. - Решение

13.10.2017 г. - Обява за "Юрисконулт" в Дирекция АПОФСД

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозта и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

13.10.2017 г. - Обява
13.10.2017 г. - Заявление за участие в конкурса
13.10.2017 г. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
24.10.2017 г. - Списък на допуснатите и недопуснати кандидати
08.11.2017 г. - Решение

13.10.2017 г. - Обява за "Главен инспектор" в ТЗ Монтана, ГД КЛВС

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, Изпълнителна агенция по лозта и виното (ИАЛВ) обявява конкурс за назначаване на държавен служител:

13.10.2017 г. - Обява
13.10.2017 г. - Заявление за участие в конкурса
13.10.2017 г. - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
24.10.2017 г. - Списък на допуснатите и недопуснати кандидати
08.11.2017 г. - Решение


          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067