Executive Agency on Vine and Wine (EAVW)

ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация за проведени манипулации по повишаване на естественото алкохолно съдържание, подслаждане, повишаване и намаляване на киселинното съдържание
          изтегли в word формат

Декларация за презасаждане/присаждане
          изтегли в word формат

Декларация за изкореняване
          изтегли в word формат

Справка-декларация за местонахождение на лозовите насаждения
          изтегли в word форма

Декларация за реколтата от грозде в съответствие с член 8 на Регламент 436/2009
          изтегли в word форма

Приложения към декларация за реколтата от грозде в съответствие с член 8 на Регламент 436/2009
          изтегли в word форма

Указания за попълване на декларация за произведено грозде в съответствие с член 8 на Регламент 436/2009

Декларация за съхраняваните количества вино и мъст от последната и предходни реколти към 31 юли ........г., (стокова наличност)
          изтегли в word форма

Указания за попълване на декларация за съхраняваните количества вино и мъст от последната и предходни реколти към 31 юли .......... г., (стокова наличност)

Декларация за произведени количества вино и мъст от последна реколта, в съответствие с член 9 на Регламент 436/2009
          изтегли в word форма

Указания за попълване на декларация за произведените количества вино и гроздова мъст в съответствие с член 9 на Регламент 436/2009 

eXTReMe Tracker