гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
На вниманието на вино- и гроздопроизводителите
Откриване на краткосрочна финансова линия за закупуване на торове
От 26 октомври се отваря втори прием по de minimis 
Гроздоберна кампания 2020 г.
Информация за подаване на заявления за авансово плащане по "Инвестиции в предприятия"
Осигурени 4 извънредни мерки за вино- и гроздопроизводителите
От 19 август започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2
Започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Българска изба в топ 50 на Света
Дежурни телефони
Втори прием по мярка "Инвестиции в предприятия"
ВАЖНО!!! До 30 юни 2020 г. е срокът за подаване на заявления по мярка „Застраховане на реколта
ВАЖНО!!! До 5 юни 2020 г. продължава приемът по мярка „Събиране реколтата на зелено“
На вниманието на производителите в лозаро-винарския сектор
Прием по мярка „Застраховане на реколтата“
Предложения на ЕК във връзка с Covid-19
Мерки срещу разпространение на COVID-19
На международно ниво ще се популяризира лозаро-винарският сектор в България и региона на Балканите
ВИНАРИЯ 2020
Ритуал по зарязване на лозята, с. Карабунар
ВИНАРИЯ 2020
Генералният директор на Международната организация по лозарство и винарство г-н Пау Рока посети Международно изложение "Винария" днес, 19 февруари 2020 г. Заедно с министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното инж. Красимир Коев откриха VI-ия Мегафорум за агробизнес, вино, храни и оборудване, който включва четирите специализирани изложби Агра, Винария, Фудтех и Вкусове от Италия
„Днешното събитие е значимо и показва иновациите в земеделския отрасъл“, каза министър Танева. Тя допълни, че настоящата година е изключително важна за българското земеделие, защото се определят параметрите на Общата селскостопанска политика за следващия програмен период. „Заедно със земеделската общност трябва да поставим основите на зелените предизвикателства пред отрасъла“, посочи още тя. Десислава Танева призова всички да бъдат много активни и да дават предложения за „зелените практики“.
„Предстои да се договори общата финансова рамка на европейския бюджет за земеделие, като нашата амбиция е да постигнем максимално висок финансов праг за страната ни“, подчерта още тя. „Трябва да бъдем най-креативни по отношение на онези земеделски практики, които ще отговорят на обществените очаквания за опазване на околната среда и постигане на реални резултати. Те трябва да задоволят и очакванията на стопаните по отношение на по-високи доходи. „Затова ще стъпим върху натрупания положителен опит до момента, както и на научните постижения“, заяви земеделския министър и уточни, че ще се търси максимална симбиоза между производители, наука и администрация.
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067