гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Откриване на Винария 2019
Световни новини - Сектор "Вино" - 19 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 18 февруари 2019 г.
Ритуал зарязване на лозя
ТРИФОН ЗАРЕЗАН
Резолюции OIV
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!
"Да! На българската храна"
42ри Световен Конгрес по Лозарство и Винарство – 2019 година, гр. Женева, Швейцария
Доклад на OIV
Генерален директор на OIV
Конгрес на OIV
Кръгла маса – кампания „Аз подкрепям българските производители, подкрепи ги и ти“
НАРЕДБА № 6
Сътрудничество в земеделието между България и Азербайджан
Международни изложения 7-10 ноември 2018 г.
София домакин на 8-ма Сесия на Смесена междуправителствена комисия България - Баден-Вюртемберг
Финална дискусия по проект „Сподели България“
Кръгла маса по проекта „Сподели България“ – Мизия и Златия
Лозаро - овощарски семинар гр. Поморие
Днес, 02.10.2018г., в гр. Поморие се проведе Семинар на лозарите и овощарите от Бургаския регион. Изпълнителна агенция по лозата и виното взе участие в лицето на г-жа Нина Филипова - Главен секретар на ИАЛВ.
Една от основните причини за провеждането на семинара е проявеният интерес от страна на  лозарите в района по въпроси, свързани със създаването на нови насаждения. Земеделските стопани имаха възможността да зададат пряко своите въпроси към компетентните лица от Изпълнителна агенция по лозата и виното като респективно получиха и полезна актуална информация относно касаещи сектора теми.
На семинара присъстваха още инж. Даниела Фърцова, Главен Директор на Главна Дирекция „Контрол в лозаро-винарския сектор“ и д-р Лоза Стоянова, началник на ТЗ на ИАЛВ гр. Бургас.


          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067