гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Удължаване на срока за подаване на декларации за произведени количества вино и мъст
Зов за помощ!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Програма за местни традиционни и регионални традиционии продукти за периода 2021-2023 г.
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
На вниманието на гроздопроизводителите и винопроизводителите
Днес, 26 ноември 2021 г. изтича срокът за кандидатстване за Ковид мярката
От 8 ноември стопаните могат да подават заявления за Ковид помощ
Генерална асамблея на OIV
Удължава се срокът на действие на някои извънредни мерки за преодоляване въздействието от COVID-19
МЗХГ и OIV подписаха декларация за развитие на двустранно партньорство
20 % по-висок добив от грозде очакваме тази година
Важно за клиентите на Изпитвателна лаборатория - София
На вниманието на земеделските стопани
Среща с лозаро-винарския сектор
Два према по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ стартират в ДФЗ
Предложение за домакинство на международен форум на OIV в България
XIX Генерална асамблея на OIV
България ще внесе предложение за домакинство на повече форуми, свързани с лозаро-винарството в нашия
Регистриране на продукти с ГУ в Международния регистър на Женевския акт
Изменение на Акт за утвърждаване № РД 18-1/15.01.2021 г. 
Изменение на Акт за утвърждаване № РД 18-1/15.01.2021 г. и спецификацията на вино със ЗНП "Мелник"

Във връзка с подадено заявление от Регионална лозаро-винарска камара (РЛВК) "Пирин" за изменение на спецификацията на вино със ЗНП "Мелник", съответно на акт за утвърждаване на ГКНП "Мелник", беше проведена предварителна национална процедура, съгласно чл. 96 от Регламент (ЕС) №1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

В неофоциален раздел на "Държавен вестник", брой 24 (от 23 март 2021 г.) беше обнародван Акт за утвърждаване № РД 18-1/15.01.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, с който се утвърждават заявените промени в Акт за утвърждаване № РД 18-48/ 04.07.2005 г. на вино със Защитено наименование за произход (ЗНП) с традиционно наименование Гарантирано и контролирано наименование на произход (ГКНП) "Мелник".

В изпълнение на разпоредбите на чл. 15 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Европейската комисия и чл. 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34, изменението на спецификацията на вино със ЗНП "Мелник" беше подадено на Европейската комисия чрез информационната система " eAmbrosia".

Акт за утвърждаване № РД 18-1/15.01.2021 г. е свързан с изпълнението на проект "SOS за застрашение традиционни сортове лози" с акроним "VineSOS" по Програма за трансгранично сътрудничество "INTERREG V-A Гърция - България 2014 -2020", по която Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) е водещ партньор.
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067