гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
16.05.2024 г. - Експериментално поле с лозови насаждения  на ИАЛВ
16.05.2024 г. - Конференция с представители на ЕК относно географските указания
16.05.2024 г. - Отворен прием за кандидатстване по интервенцията за застраховане на винени лозя
02.05.2024 г. - Състояние на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.
12.04.2024 г. - Министерска среща в Италия по случай стогодишнината на OIV
14.03.2024 г. - Български вина, отличени в конкурса „Mundus Vini 2024”
13.03.2024 г. – „Провайн“
07.03.2024 г. – Експериментално поле за застрашените традиционни сортове лозя
19.02.2024 г. – 62-ро издание на Международното изложение „АGRA 2024“
14.02.2024 г. – Честит Трифон Зарезан!
13.02.2024 г. – Обществена консултация по концепция за нов ЗВСН
07.02.2024 г. – XII Международен винен конкурс в Бразилия „Brazil Wine Challenge 2024&am
01.02.2024 г. - Тържествено зарязване на лозята в Троянския манастир
15.01.2024 г. – Започна прием по две инвестиционни мерки
15.01.2024 г. – Нови насоки за производството на деалкохолизирани вина
12.01.2024 г. – Предстоящи през 2024 година изложени
10.01.2024 г. – Краен срок за подаване на декларации
03.01.2024 г. – Изменение на ЗНП „Мелник“

06.12.2023г.- 17-и Коледен форум от Националната кампания!
08.11.2023 г.- Удължен срок на приема по интервенция 'Преструктуриране и конверсия на лозя'
Среща с д-р Джон Баркър, кандидат за Генерален директор на OIV

На 20.03.2023 г., в централното управление на Изпълнителна агенция по лозата и виното, изпълнителният директор на ИАЛВ - инж. Красимир Коев, проведе среща с новозеландския кандидат за Генерален Директор на Международната организация по лозата и виното (OIV) д-р Джон Баркър, който бе придружен от г-жа Луси Пауър, заместник-ръководител на мисията за България и Румъния в Посолството на Нова Зеландия в Брюксел. Участие в срещата от страна на ИАЛВ взеха г-жа Нина Филипова - главен секретар, инж. Даниела Фърцова - главен директор на ГДКЛВС, г-жа Красимира Костова – младши експерт „Връзки с обществеността“ от ДАПОФСД, както и г-жа Евгения Якимова и г-н Адриан Георгиев - държавни експерти от отдел „Международни отношения“, дирекция ЕКМО, от страна на Министерство на земеделието.

По време на посещението д-р Джон Баркър представи своята кандидатура, както и инициативите, които смята, че са необходими да бъдат предприети за развитието на организацията. Според него, за да бъде успешен винарският сектор е необходимо да се работи в аспектите свързани с международната търговия, признаването на стойността на виното в страните по света, както и неговото културно наследство, работа в осигуряването на икономическа устойчивост на сектора, както и предприемането на мерки свързани с настъпващите климатичните промени.

Инж. Красимир Коев изрази подкрепа на изложените инициативи и добави, че е добра идея OIV да развива своята дейност в подкрепа на лозарите и винарите в моментите на трудности и кризи, осигурявайки им полезна информация и съвети за преодоляването им. Той също така изложи развитието на проекта за изграждането на Регионалния Референтен Център в гр. Пловдив. Изнесеният офис ще играе ролята на „антена“ за дейността на организацията за Югоизточна Европа, където да бъдат изнасяни семинари и обучения, свързани с лозаро-винарския сектор. Инж. Красимир Коев смята, че тази инициатива ще спомогне за „раздвижването“ на организацията, като по този начин ще се спомогне привличането на нови членове. Този проект ще даде възможност на българските лозари и винопроизводители, от първо лице да черпят знания и опит от Света на иновациите в сектора, производството и търговията на грозде и вино.

Д-р Джон Баркър сподели съгласие към тези инициативи, отбелязвайки, че е необходимо да се задълбочи връзката със самите производители и максимално да бъдат оползотворени възможностите, които организацията предлага.

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067