гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
42-ри Световен конгрес по лозарство и винарство
Обучение относно ЗНП и ЗГУ
На вниманието на винопроизводителите
Пресконференция за Балканския международен винен конкурс и фестивал
На вниманието на кандидатите за участие по мярка „Инвестиции в предприятия“
Прием на заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозя
Важна информация за клиентите на изпитвателните лаборатории при ИАЛВ
Мярка "Инвестиции в предприятия"
Национална конференция на българските винопроизводители
Световни новини - Сектор "Вино" - 15 март 2019 г.
Световно новини - Сектор "Вино" - 14 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 12 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 11 март 2019 г.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДАМИ!
Световни новини - Сектор "Вино" - 04 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 01 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 28 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 27 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 26 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 25 февруари 2019 г.
Доклад на OIV
По време на 41-ия Световен конгрес по лозарство и винарство, който се проведе в гр. Пунта дел Есте, Уругвай, Генералният директор на OIV представи преглед на винопроизводствения сектор.
Докладът обхваща площите с лозя, производството на грозде, производството и потреблението на вино, както и обема на вноса и износа на вино.
 
  • През 2017 г. световната площ с лозя се е увеличила до 7,534 kha.
  • Глобалното производство на грозде достигна 73 млн. тона през 2017 г.
  • 2018 световното производство на вино (без сокове и мъст) се оценява на 279 mhl.
  • 2017 световното потребление на вино се оценява на 244 mhl.
 
Площ на лозята:
Размерът на общата световна площ на лозята (независимо от крайната дестинация на гроздето, включително и лозята, които все още не са произведени) се е увеличил до 7 534 kha през 2017 г. и следва да се наблюдава лек спад спрямо този от 2016 г. (-24 kha).
Испания остава ясен лидер по отношение на обработваемата площ с 967 ха, пред Китай (870 kha) и Франция (786 kha). Китайската площ с лозя продължава да се увеличава (+6 kha в периода 2016-2017 г.). Въпреки това, лозята в ЕС отбелязват по-бавен спад и трябва да достигнат 3 304 kha през 2017 г. грозде.
През 2017 г. световното производство на грозде (грозде, предназначено за всички видове употреба) е било почти 73 млн. тона.
Наблюдава се възходяща тенденция в производството на грозде от 2000 г. насам (+ 9%), въпреки намаляването на площта на лозята. Тази промяна може да се обясни главно с повишаване на добивите, произтичащо от непрекъснатото усъвършенстване на лозарските техники.
С 13,7 млн. тона Китай е най-големия производител през 2017 г. (19% от световното производство на грозде), следвана от Италия (6,9 млн. тона), САЩ (6,7 млн.) И Франция (5,5 млн. тона).
 
Винопроизводство:
Глобалното производство на вино (с изключение на сокове и мъст) се оценява на 279 mhl през 2018 г., което представлява увеличение с 13% в сравнение с производството през 2017 г.
Производството през 2018 г. е една от най-високите от 2000 г. насам. Заслужава да се отбележи, че 2017 година бе белязана от неблагоприятни климатични условия, които засегнаха производството в много страни. Данните, макар и временни, за производството на вино през 2017 г. също бяха ревизирани надолу, според последните отчетени данни.
Италия (48,5 mhl) потвърди позицията си на водещ световен производител, следван от Франция (46,4 mhl) и Испания (40,9 mhl). Нивото на производство в Съединените щати остана високо (23,9 mhl). В Южна Америка производството значително се увеличава: в Аржентина (14,5 mhl), в Чили (12,9 mhl) и в Бразилия (3,4 mhl). И накрая, Южна Африка (9,4 mhl) изпитва неблагоприятна суша.
 
Потребление на вино:
Наличните данни показват леко покачване на световното потребление през 2017 г., което се оценява на около 244 mhl.
Традиционните потребителски страни преследваха низходящата си тенденция (или стагнация) в полза на новите зони на потребление. Периодът между 2000 г. и 2017 г. се характеризира със промяна в потреблението на вино. Виното се консумира все повече извън страната, в която се произвежда.
С 32.6 mhl Съединените щати потвърдиха позицията си на най-голямата световна потребителска страна от 2011 г. насам, следвана от Франция (27.0 mhl), Италия (22.6 mhl), Германия (20.1 mhl) и Китай (17.9 mhl).
 
Международната търговия с вино:
През 2017 г. световната търговия с вино се е увеличила с 3,4% по отношение на обема (108 mhl) и 4,8% по отношение на стойността (30 млрд. EUR) в сравнение с 2016 г.
 
 
Със състоянието на винопроизводството на Световния пазар може да се запознаете ТУК
 
С подробен статистически доклад на OIV за световното винопроизводство може да се запознаете ТУК
 
 
 
Използвани съкращения:
Kha - хиляди хектари
Mha - милиони хектари
Kt - хиляди тонове
Mt - милиони тонове
Khl - хиляди хектолитри
Mhl - милиони хектолитри
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067