гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
На вниманието на винопроизводителите
Пресконференция за Балканския международен винен конкурс и фестивал
На вниманието на кандидатите за участие по мярка „Инвестиции в предприятия“
Прием на заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозя
Важна информация за клиентите на изпитвателните лаборатории при ИАЛВ
Мярка "Инвестиции в предприятия"
Национална конференция на българските винопроизводители
Световни новини - Сектор "Вино" - 15 март 2019 г.
Световно новини - Сектор "Вино" - 14 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 12 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 11 март 2019 г.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДАМИ!
Световни новини - Сектор "Вино" - 04 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 01 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 28 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 27 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 26 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 25 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 22 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 21 февруари 2019 г.
Конгрес на OIV
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), инж. Красимир Коев и директора на дирекция „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“, ИАЛВ, г-н Димитър Андреевски участват в 41-ви Световен конгрес по лозарство и винарство и 16-та Генерална Асамблея на Международната организация по лозата и виното (OIV), които се провеждат в периода  19-23 ноември 2018 г. в гр. Пунта дел Есте, Уругвай.

На официалното откриване на Конгреса, което се проведе на 19 ноември 2018 г., Генералният директор на OIV, г-н Жан-Мари Оран направи презентация на лозаро-винарския сектор в световен мащаб. Представянето обхваща площите с лозя, производството на грозде, производството и потреблението на вино и количеството на вноса и износа.

По време на Конгреса, Комисиите към Международната организация по лозата и виното ще дискутират следните теми:
 
Сесия 1: Лозарство и адаптиране към екологичните предизвикателства
1.1. Устойчиво лозарство
1.2. Изменение на климата и управление на водите
1.3. Очаквания и развитие на проследимостта
1.4. Нови устойчиви сортове
1.5. Управление на заболяванията в разсадници и лозя
1.6. Грозде, стафиди, винено грозде и гроздов сок
 
Сесия 2: Енология и естествени и съществени характеристики на виното
2.1. Винарски системи и устойчивост
2.2. Добавки и технологични средства
2.3. Управление на алкохолното съдържание
2.4. Нови аналитични техники
2.5. Мониторинг на автентичността и целостта на виното
 
Сесия 3: Очаквания на потребителите
3.1. Етикетиране и други форми на информация
3.2. Проследяване
3.3. Пазарните и маркетинговите мрежи
3.4. Винен туризъм
3.5. Икономическа устойчивост и социална отговорност
 
Сесия 4: Безопасност и здраве
4.1. Безопасност и качество на продуктите
4.2. Алергени във виното
4.3. Грозде /вино/ странични продукти и здраве
4.4. Потребителското възприятие за здравето и пиенето на вино
 
На заседанието на Генералната Асамблея на OIV, на 23 ноември 2018 г., ще се проведе избор за Генерален директор на организацията.
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067