гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
Резолюции OIV
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!
"Да! На българската храна"
42ри Световен Конгрес по Лозарство и Винарство – 2019 година, гр. Женева, Швейцария
Доклад на OIV
Генерален директор на OIV
Конгрес на OIV
Кръгла маса – кампания „Аз подкрепям българските производители, подкрепи ги и ти“
НАРЕДБА № 6
Сътрудничество в земеделието между България и Азербайджан
Международни изложения 7-10 ноември 2018 г.
София домакин на 8-ма Сесия на Смесена междуправителствена комисия България - Баден-Вюртемберг
Финална дискусия по проект „Сподели България“
Кръгла маса по проекта „Сподели България“ – Мизия и Златия
Празникът "Даровете на природата"
На вниманието на гроздо- и винопроизводителите
Лозаро - овощарски семинар гр. Поморие
На вниманието на гроздопроизводителите
Инж. Красимир Коев на посещение в гр. Пловдив
Конгрес на OIV
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), инж. Красимир Коев и директора на дирекция „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“, ИАЛВ, г-н Димитър Андреевски участват в 41-ви Световен конгрес по лозарство и винарство и 16-та Генерална Асамблея на Международната организация по лозата и виното (OIV), които се провеждат в периода  19-23 ноември 2018 г. в гр. Пунта дел Есте, Уругвай.

На официалното откриване на Конгреса, което се проведе на 19 ноември 2018 г., Генералният директор на OIV, г-н Жан-Мари Оран направи презентация на лозаро-винарския сектор в световен мащаб. Представянето обхваща площите с лозя, производството на грозде, производството и потреблението на вино и количеството на вноса и износа.

По време на Конгреса, Комисиите към Международната организация по лозата и виното ще дискутират следните теми:
 
Сесия 1: Лозарство и адаптиране към екологичните предизвикателства
1.1. Устойчиво лозарство
1.2. Изменение на климата и управление на водите
1.3. Очаквания и развитие на проследимостта
1.4. Нови устойчиви сортове
1.5. Управление на заболяванията в разсадници и лозя
1.6. Грозде, стафиди, винено грозде и гроздов сок
 
Сесия 2: Енология и естествени и съществени характеристики на виното
2.1. Винарски системи и устойчивост
2.2. Добавки и технологични средства
2.3. Управление на алкохолното съдържание
2.4. Нови аналитични техники
2.5. Мониторинг на автентичността и целостта на виното
 
Сесия 3: Очаквания на потребителите
3.1. Етикетиране и други форми на информация
3.2. Проследяване
3.3. Пазарните и маркетинговите мрежи
3.4. Винен туризъм
3.5. Икономическа устойчивост и социална отговорност
 
Сесия 4: Безопасност и здраве
4.1. Безопасност и качество на продуктите
4.2. Алергени във виното
4.3. Грозде /вино/ странични продукти и здраве
4.4. Потребителското възприятие за здравето и пиенето на вино
 
На заседанието на Генералната Асамблея на OIV, на 23 ноември 2018 г., ще се проведе избор за Генерален директор на организацията.
          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067