гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
На вниманието на винопроизводителите
Пресконференция за Балканския международен винен конкурс и фестивал
На вниманието на кандидатите за участие по мярка „Инвестиции в предприятия“
Прием на заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозя
Важна информация за клиентите на изпитвателните лаборатории при ИАЛВ
Мярка "Инвестиции в предприятия"
Национална конференция на българските винопроизводители
Световни новини - Сектор "Вино" - 15 март 2019 г.
Световно новини - Сектор "Вино" - 14 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 12 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 11 март 2019 г.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДАМИ!
Световни новини - Сектор "Вино" - 04 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 01 март 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 28 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 27 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 26 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 25 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 22 февруари 2019 г.
Световни новини - Сектор "Вино" - 21 февруари 2019 г.
Лозаро - овощарски семинар гр. Поморие
Днес, 02.10.2018г., в гр. Поморие се проведе Семинар на лозарите и овощарите от Бургаския регион. Изпълнителна агенция по лозата и виното взе участие в лицето на г-жа Нина Филипова - Главен секретар на ИАЛВ.
Една от основните причини за провеждането на семинара е проявеният интерес от страна на  лозарите в района по въпроси, свързани със създаването на нови насаждения. Земеделските стопани имаха възможността да зададат пряко своите въпроси към компетентните лица от Изпълнителна агенция по лозата и виното като респективно получиха и полезна актуална информация относно касаещи сектора теми.
На семинара присъстваха още инж. Даниела Фърцова, Главен Директор на Главна Дирекция „Контрол в лозаро-винарския сектор“ и д-р Лоза Стоянова, началник на ТЗ на ИАЛВ гр. Бургас.


          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067