гр. София, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 3
тел.: 9708 111, факс: 9708 122, e-mail: sofia@eavw.com
    
АКЦЕНТИ
40-ти Световен конгрес по лозарство и винарство
София става световна столица на виното
Прием на заявления за преструктуриране и конверсия на лозя
Нови образци за участие по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода
Светли Великденски празници!
Заседания на Комитета по четене и селекция
Интернет сайт на 40-ти Световен конгрес по лозарство и винарство
Награди "Златен ритон", Винария 2017
Откриване на Винария 2017
На вниманието на организациите от лозаро-винарския сектор
Ритуално зарязване на професионалния празник Трифон Зарезан в Института по
Честит професионален празник Трифон Зарезан
Министър Бозуков ще участва в ритуал по зарязване на лозя в Плевен
Удължаване срока за изпращане на научни трудове за Конгреса
Concours Mondial de Bruxelles 2017
Провеждане на Световен конгрес по лозарство и винарство
Изпълнителният директор на ИАЛВ се срещна с регионалния икономически съветник към Посолството на Фра
ВАЖНО! Декларация за реколтата от грозде в съответствие с член 8 на Регламент 436/2009
Тракийската низина заема второто място в престижна класация на винени дестинации в света за 2017 г.
България участва със собствен щанд на изложението „Златна есен“ в Русия
Интернет сайт на 40-ти Световен конгрес по лозарство и винарство
Интернет сайт на 40-ти Световен конгрес по лозарство и винарство

www.oiv2017.bg

          Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ)
2014 Всички права запазени.
Банкова сметка на ИАЛВ:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG74 UNCR9660 3138 5584 11
BIC код : UNCRBGSF
Булстат 130297067